قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب تفریحی وردپرس
امروز : شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۳ می باشد.

استمرار منطقی مدیریت جهادی دفاع مقدس را می توان در تفکرات جبهه ی مقاومت دید

عبدالرحمن نیک سرشت

راهی نداریم، به جزء این که، در بخش های اجرایی کشور، همزمان در قوای سه گانه به سمت و سوی یک مدیریت جهادی سوق داده شویم.
آری، به شرط آن که، حاکمیت دوباره، همچون اتمام دفاع مقدس، مبتلاء به آفت هایی مثل استحاله ی هویتی، اجنبی زدگی و یا متحجرگونه و پوپولیسم نباشد و راه خرافه پرستی، تقلید کورکورانه را به تبعیت از الگوهای واپسگرایانه ی دین دکان ساز را پی نگیرد.

بدون تردید، تفکر بکر و خلاق جبهه ی مقاومت اسلامی که شهید قاسم سلیمانی علمدار آن بوده در حقیقت، می تواند معرف زیبنده ای برای توسعه ی پایدار و استمرار منطقی مدیریت جهادی دفاع مقدس در اعمال حاکمیت آتی باشد.

به هرحال، در ورود به دوره ی جدید باید روی فرمولیزه شدن امور براساس این تفکر برنامه ریزی نمود، آری، همان تفکری که خط بطلانی را بر همه ی شیوه های اجرایی منسوخ می زند و ماهیت و سرشت دولت فربه ی ناکارآمد را کنار می زند..

آری، همان دولت فربه ی هزار فامیل جناحی که کارش بنگاه داری و دلالی است .

آری همان دولت تنبل و کم تحرک باج خور، که دست در جیب شهروندان دارد و سیاستش این است که دست همه ی شهروندان را در جیب یکدیگر بگذارد.

والسلام

 

به هرحال، در ورود به دوره ی جدید باید روی فرمولیزه شدن امور براساس این تفکر برنامه ریزی نمود، آری، همان تفکری که خط بطلانی را بر همه ی شیوه های اجرایی منسوخ می زند و ماهیت و سرشت دولت فربه ی ناکارآمد را کنار می زند..

آری، همان دولت فربه ی هزار فامیل جناحی که کارش بنگاه داری و دلالی است .

آری همان دولت تنبل و کم تحرک باج خور، که دست در جیب شهروندان دارد و سیاستش این است که دست همه ی شهروندان را در جیب یکدیگر بگذارد.

والسلام

آری همان دولت تنبل و کم تحرک باج خور، که دست در جیب شهروندان دارد و سیاستش این است که دست همه ی شهروندان را در جیب یکدیگر بگذارد.

والسلام